Firman

Firma Vävidé SM registrerades 1989 som enskild firma. Tidigare arbetade jag på hobbybasis.

Min affärsidé är att formge och väva/sy exklusiva textilier för enskilda kunder och företag. Sedan hösten 1997 tillkommer kyrkliga textilier, då mitt förslag till korkåpa för Ansgarskapellet föredrogs av kapellets styrelse.

Jag har min bas i mitt hem på Adelsö med 2 damastvävstolar, kontors- och arbetsrum och ett välfyllt materialförråd.

Efter 1995 då jag flyttade hit, har jag arbetat på heltid med mönsterskapande och produktion av inrednings- och kyrkotextilier. Större delen av min produktion specialbeställs av församlingar och privatpersoner.

För tillfället arbetar jag med textilier för Spånga och Ekerö församlingar. Jag experimenterar också med nya kvaliteter i damast för bordstextil och kuddar för en utställning under 2011. Udda pälsskinn är också roligt för närvarande.