Länkar

LiMa Design
Har tillverkat denna hemsida och sköter underhållet av den.
Kompani Bastard
Samarbetspartners när det gäller diskussioner och analyser av textilier. Tillika goda vänner...
Birkamuséet
Muséet är en stor inspirationskälla för mönsterskapande i vikingastil. Några av mina vävar säljs som turistsouvenirer i museibutiken.
Adelsö
Den ö där jag har mitt hem och som är en enda stor fyndplats för vikingatida arkeologiska fynd. Delar av Adelsö ingår i världsarvet Birka-Hovgården.
SME-design
Ett företag, vars ägare liksom jag, arbetar med inspiration från den samiska kulturen och naturen i vår gemensamma nordliga hemtrakt.
Ájtte
En stor kunskap- och inspirationkälla när det gäller samisk historia och kultur. Har dessutom en bokavdelning av klass...
Konstringen
Ett nätverk på Mälaröarna, där jag är en medlem. Vi ställer ut tillsammans sista veckoslutet i september varje år.